Enskede Vinhotell

'Livet är för kort för att dricka dåligt vin'

Frågor kring betalning

Betalning sker normalt årsvis i förskott. Ju fler flaskor du lagrar hos oss desto lägre pris betalar du per flaska.

 

Ett vin tillhör alltid ett kundnummer hos oss, du kan ha ett eller flera viner på samma kundnummer och du kan hämta ut en, flera eller alla flaskor från ett kundnummer när det passar dig.

 

Du kan ha ett eller flera kundnummer om du vill hålla isär olika viner, detta kan vara praktiskt vid lite större volymer om du tex vill hålla isär dina Italienska viner från dina Franska viner osv.

 

Återbetalning av i förskott inbetalat belopp görs enbart i händelse av att en flaska skulle gå sönder i vår hantering, något som ännu aldrig har inträffat.

I annat fall, om du exempelvis hämtar ut en flaska redan efter sex månader när du har förskottsbetalat för ett år så betalas således inte ett belopp motsvarande de återstående sex månaderna ut.

Handlar det om stora volymer viner kan vi möjligen föra en diskussion kring detta. Det blir enklare för oss (och därmed kan vi hålla lägre priser) och även för dig som slutkund att hantera viner i "batcher" eller större volymer och se på tjänsten som en långsiktig lösning där man kan få räkna med några kronor hit eller dit - i det stora hela ökar generellt sett alla viner proportionerligt sett mer än vad kostnaden för vinlagring innebär.

Tycker du att vår prissättning av tjänsten innebär ett hinder för dig att bli kund och använda tjänsten så vill vi gärna höra mer om det, kontakta oss gärna och ge oss synpunkter - såväl ris som ros!

 

Tjänsten vinlagring är en abonnemangstjänst där du hyr plats i vår vinkällare. I händelse av att vi inför nya avtalsvillkor, vill förändra avtalsvillkor eller liknande så hänvisar vi till respektive och vid var tid gällande avtal för mer information. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och rekommenderar den/de av våra tjänster som blir mest gynnsam för just dig/er och passar bäst för ert/ditt behov.

 

Betalning sker normalt mot faktura som ställs ut till folkbokföringsadressen om beställaren är privatperson alternativt till företagets registrerade adress. Fakturatiden är normalt 14 dagar netto, dvs fakturan ska senast vara betald inom 14 dagar från och med att den ställts ut.

Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift om 50kr och dröjsmålsränta enligt avtal.

Aviavgift tillkommer om du valt pappersfaktura, för att slippa aviavgiften kan du byta till Internetfaktura, du får då fakturan via e-post och betalar ingen aviavgift.

 

Väljer du att förskottsbetala för en längre period kan vi ge dig ett ännu bättre pris, kontakta oss för mer information!

 

Förfaller faktura tillbetalning trots att påminnelsefaktura skickats ut överlämnas fakturan till Inkasso. Inkassokostnader tillkommer och har du otur kan det bli avsevärt mycket dyrare. Åker du bort på semester en längre tid så är det en god idé att ta hjälp av någon som vittjar posten osv.

Dina viner är dock fortfarande din egendom så även om en faktura förfaller så fortsätter avtalet att löpa på och dina kostnader fortsätter att öka, dröjsmålsräntor tickar på mm. Men så snart du har reglerat skulden kan du hämta ut dina viner. Vi förbehåller oss dock rätten att blockera möjligheten att logga in och använda våra webtjänster, beställa lagring av nya viner och hämta ut de viner du har lagrade hos oss tills dess att samtliga skulder är betalda i sin helhet, detta inkluderar tilläggskostnader som dröjsmålsräntor, inkassokostnader mm.

Ska du åka iväg på en långsemester? Varför inte byta abonnemangsperiod och passa på att betala för en längre period i förskott, du får ett ännu bättre pris och slipper riskera komma tillbaks till obetalda fakturor och andra tråkigheter utan kan istället fira genom att välkomna dig själv hem från semestern med en god flaska vin ;-)

 

I händelse av att en flaska skulle skadas i vår hantering så kontaktar vi dig och självfallet krediterar vi dig på din nästkommande faktura den kvarvarande tiden för den/de flaskorna som skulle ha förolyckats från och med det datum/tidpunkt då vi upptäcker skadan.